વિનંતી

નમસ્તે!

વર્ડપ્રેસ.કોમ ના સહયોગથી મુક્ત મારો બગીચો હવે પોતાની સ્વતંત્ર જગ્યામાં વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે અને ભુતકાળમાં અહી મારા શબ્દોથી ઉગાડવામાં આવેલા દરેક છોડ અને વૃક્ષોને પણ ત્યાં લઇ જવામાં આવ્યા છે. તેથી હું બગીચાનંદ, આ બગીચાનો માળી, આપ સૌ મુલાકાતીઓને તે નવી જગ્યાએ પધારવા વિનંતી કરું છું.

મારા બગીચાનું નવું સરનામું..

www.marobagicho.com

 અહી સુધી આવવા બદલ આભાર.,

તો મળીયે, નવા ઠેકાણે; આવો છો ને?

line_bottom

3 thoughts on “વિનંતી

  1. પ્રિય ***ભાઈ
    તમારા કાર્યમાં પરમેશ્વર સફળતા આપે એવી શુભેચ્છાઓ
    હા જરૂર હું તમારા બગીચામાં ફરવા જરૂર આવીશ અને બગીચાના પુષ્પોની પણ સુગંધ લઈશ .

આપને કંઇ કહેવાની ઇચ્છા હોય તો અહી કહી શકો છો...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.